Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

15 Pages<1234>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Ngoc N Hao  
#21 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:14:06 AM(UTC)
Ngoc N Hao

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 2,799
Location: France

Thanks: 2402 times
Was thanked: 1767 time(s) in 996 post(s)
Originally Posted by: Thanh Phong Go to Quoted Post
Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt của Lam Phương


oh cua LP ha Thanh Phong
Hạ Vi  
#22 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:15:27 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,583
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)
Originally Posted by: ngodu_555 Go to Quoted Post
một lần đi


WOW- ngodu_555 YOU ARE GOOOD

UserPostedImage

Ha Vi will be back 5 phut' for đoán tên ca si~ hat' bai` nay^`
UserPostedImage
Thanh Phong  
#23 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:16:02 AM(UTC)
Thanh Phong

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,311
Man
Location: Netherlands

Thanks: 2489 times
Was thanked: 4253 time(s) in 1771 post(s)
Originally Posted by: Ngoc N Hao Go to Quoted Post
Originally Posted by: Thanh Phong Go to Quoted Post
Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt của Lam Phương


oh cua LP ha Thanh Phong


Không, có hai bài. Bài của Nam Lộc là như thế này: Sài Gòn ơi, tôi đã mất người...
Còn bài của Lam Phương là bài khác: Sài Gơn ơi, xin giã từ em...
Thanh Phong  
#24 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:17:12 AM(UTC)
Thanh Phong

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,311
Man
Location: Netherlands

Thanks: 2489 times
Was thanked: 4253 time(s) in 1771 post(s)
Originally Posted by: Ha Vi Go to Quoted Post
Originally Posted by: ngodu_555 Go to Quoted Post
một lần đi


WOW- ngodu_555 YOU ARE GOOOD

UserPostedImage

Ha Vi will be back 5 phut' for đoán tên ca si~ hat' bai` nay^`


ah.. I hope Asia doesn't recycle too many songs
Hạ Vi  
#25 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:17:16 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,583
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)
Originally Posted by: ngodu_555 Go to Quoted Post
một lần đi


WOW- ngodu_555 YOU ARE GOOOD

UserPostedImage

Ha Vi will be back 5 phut' for đoán tên ca si~ hat' bai` nay^`
UserPostedImage
Hạ Vi  
#26 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:20:16 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,583
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)

Song: Một lần đi (by Nguyet Anh' )


đoán tên ca sĩ:

Kim Trọng & " .... ....."
UserPostedImage
Hungholland  
#27 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:20:47 AM(UTC)
Hungholland

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,481

Thanks: 286 times
Was thanked: 561 time(s) in 322 post(s)
Lam Thuy Van
ngodu_555  
#28 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:21:38 AM(UTC)
ngodu_555

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 169

Thanks: 28 times
Was thanked: 30 time(s) in 15 post(s)
lâm thúy vân
ovxv  
#29 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:24:42 AM(UTC)
ovxv

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 507
Location: USA

Thanks: 144 times
Was thanked: 122 time(s) in 48 post(s)
Y Phuong
Thanh Phong  
#30 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:25:55 AM(UTC)
Thanh Phong

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,311
Man
Location: Netherlands

Thanks: 2489 times
Was thanked: 4253 time(s) in 1771 post(s)
Diễm Liên
Hạ Vi  
#31 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:27:00 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,583
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)
Originally Posted by: Hungholland Go to Quoted Post
Lam Thuy VanYES, Hungholland !!!! GOOD JOB, HAY LẮM


UserPostedImage

Ha Vi will be back in 5 phut', with next song đoán Tên bài hát...
UserPostedImage
ovxv  
#32 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:29:38 AM(UTC)
ovxv

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 507
Location: USA

Thanks: 144 times
Was thanked: 122 time(s) in 48 post(s)
Originally Posted by: Ha Vi Go to Quoted Post

Song: Một lần đi (by Nguyet Anh' )


đoán tên ca sĩ:

Kim Trọng & " .... ....."


Who is Kim Trong?
ngodu_555  
#33 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:30:07 AM(UTC)
ngodu_555

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 169

Thanks: 28 times
Was thanked: 30 time(s) in 15 post(s)
tên 1 nhân vật trong truyện kiều
Hungholland  
#34 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:30:25 AM(UTC)
Hungholland

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,481

Thanks: 286 times
Was thanked: 561 time(s) in 322 post(s)
Kim Trọng là nhân vật trong Truyện Kiều đó. Nhưng TT đâu có Thuý Kiều đâu. Chỉ có Thuý Vân thôi. Hahahaha

Edited by user Sunday, April 17, 2011 8:32:00 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hạ Vi  
#35 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:32:42 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,583
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)
Originally Posted by: ovxv Go to Quoted Post
Originally Posted by: Ha Vi Go to Quoted Post

Song: Một lần đi (by Nguyet Anh' )


đoán tên ca sĩ:

Kim Trọng & " .... ....."


Who is Kim Trong?

Kim Trọng & Thuý Kiều, đó ovxv ui .
Hungholland , ngodu_555 có thể giải thích thêm cho ovxv cùng một số bạn trẻ ở đây biết được không, since you two là người hiểu ý của Hạ Vi
UserPostedImage
Thanh Phong  
#36 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:32:45 AM(UTC)
Thanh Phong

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,311
Man
Location: Netherlands

Thanks: 2489 times
Was thanked: 4253 time(s) in 1771 post(s)
Originally Posted by: Hungholland Go to Quoted Post
Kim Trọng là nhân vật trong Truyện Kiều đó. Nhưng TT đâu có Thuý Kiều đâu. Chỉ có Thuý Vân thôi. Hahahaha


ái cha, hèn gì mà suy nghĩ hoài không ra LOL
Hạ Vi  
#37 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:34:07 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,583
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)
Thanks Hungholland & ngodu_555...
UserPostedImage
ovxv  
#38 Posted : Sunday, April 17, 2011 8:35:07 AM(UTC)
ovxv

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 507
Location: USA

Thanks: 144 times
Was thanked: 122 time(s) in 48 post(s)
Originally Posted by: Thanh Phong Go to Quoted Post
Originally Posted by: Hungholland Go to Quoted Post
Kim Trọng là nhân vật trong Truyện Kiều đó. Nhưng TT đâu có Thuý Kiều đâu. Chỉ có Thuý Vân thôi. Hahahaha


ái cha, hèn gì mà suy nghĩ hoài không ra LOL


Yeah, I got the same feeling.
Thanh Phong  
#39 Posted : Sunday, April 17, 2011 11:09:10 AM(UTC)
Thanh Phong

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,311
Man
Location: Netherlands

Thanks: 2489 times
Was thanked: 4253 time(s) in 1771 post(s)
and we're back again!!!
Hạ Vi  
#40 Posted : Sunday, April 17, 2011 11:09:42 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,583
Location: CỏThơm

Thanks: 4254 times
Was thanked: 10700 time(s) in 2632 post(s)

MÈN ui, có thể ngờ được hông hĩ , đang play games vui quá xá, đang bắt đầu "nóng máy " thì forum bị hư, bị down, huh, XÍ ....mất hứng hết.
Hạ Vi phải đi text msges tùm lum cho mấy Admins ...Giờ thì GOOD là forum up trở lại được,
hy vọng các bạn trở lại, log in nha, rồi chúng ta trở lại play games tiếp tục .

Hạ Vi sẽ monitor, để ý khi thấy mọi người log in xong đông đủ (những người bạn play từ lúc đầu) (hy vọng giờ nầy thì có thêm nicks nữa ) thì play tiếp .


THANKS FOR WAITING, EVERYONE !!
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest (2)
15 Pages<1234>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.