Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
trai_ot_hiem  
#1 Posted : Wednesday, November 2, 2016 9:01:31 AM(UTC)
trai_ot_hiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 687
Woman
Location: canada

Thanks: 39 times
Was thanked: 89 time(s) in 40 post(s)
Hello các bạn. Bạn có yên tâm nước nhà bạn dùng là sạch và an toàn cho sức khỏe của cả nhà bạn? Hãy mua máy lọc nước Kangen thiết bị y khoa của Nhật Bản để mang lại nguồn nước tốt nhất cho sức khỏe của cả nhà bạn :)


UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Tuesday, December 20, 2016 12:21:26 PM(UTC)  | Reason: Not specified

"Có những lúc mình đi trong nắng mà đời như giá băng.
Có những lúc mình đi trên tuyết sao nghe hồn đầy ấm êm."
trai_ot_hiem  
#2 Posted : Friday, December 9, 2016 9:15:41 PM(UTC)
trai_ot_hiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 687
Woman
Location: canada

Thanks: 39 times
Was thanked: 89 time(s) in 40 post(s)
UserPostedImage

Edited by user Monday, December 12, 2016 10:19:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

"Có những lúc mình đi trong nắng mà đời như giá băng.
Có những lúc mình đi trên tuyết sao nghe hồn đầy ấm êm."
trai_ot_hiem  
#3 Posted : Friday, December 9, 2016 9:21:20 PM(UTC)
trai_ot_hiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 687
Woman
Location: canada

Thanks: 39 times
Was thanked: 89 time(s) in 40 post(s)
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
"Có những lúc mình đi trong nắng mà đời như giá băng.
Có những lúc mình đi trên tuyết sao nghe hồn đầy ấm êm."
trai_ot_hiem  
#4 Posted : Monday, December 12, 2016 10:20:50 PM(UTC)
trai_ot_hiem

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/21/2011(UTC)
Posts: 687
Woman
Location: canada

Thanks: 39 times
Was thanked: 89 time(s) in 40 post(s)
UserPostedImage

Edited by user Monday, December 12, 2016 10:22:37 PM(UTC)  | Reason: Not specified

"Có những lúc mình đi trong nắng mà đời như giá băng.
Có những lúc mình đi trên tuyết sao nghe hồn đầy ấm êm."
Users browsing this topic
Guest (4)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.