Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Antoni.TR  
#1 Posted : Saturday, August 17, 2013 8:44:19 PM(UTC)
Antoni.TR

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 5/8/2011(UTC)
Posts: 3
Location: Tourcoing

Tôi là Nguoi hâm mô ca si Nhã Phuong . Dã lâu quá rôì , tôi dã theo doi cô ca si này tro vê voi sân khâú cua trung tâm Asia chua. Thât là thât vong , và buon quá không thây ca si này moi vê công tac voi tung tâm nay nua ... Không bíêt gio này ca si Nhã Phuong dang âñ danh noi dau , không thây tro vê sân khâú nuã . không bíêt có bõ nhê không . Tôi thây trên youtube , các ban có dāng môt sô clip cua cô , tôi thây cô ta vâñ còn phong dô lám . . Thât dáng tíêc mât di môt bông hoa trong vuon hoa nghê thuat cua nên tân nhac vietnam . Tronh khi do vô sô các ca si thâp kém thì duoc moi vê dê trình diên ,,, Hy vong giám dôc cua trung tam doc ban tin này , va moi nu ca si da tài vê nhé . Cô ta co Giong hát rât la hay phong phú la lam và có tài nua . Diêù này trung tâm dã bíêt rât rõ lám . Xin thành thât cám on nêú moi ca si này vê dê cho chuong trình phong phú hon . Chu nhìn nhung guong mat cu cua trung tâm Asia hoài , cuôń nào nhu cuôń náy thât chán quá không có gì thây dôi ... Lân nua xin cám on doc ban viêt này ...

Antoni.Tr

Love Drool Confused BigGrin

Xin các ban hâm mô tiêńg hát này và con thích tiêńg hát này , và muon nghe và nhìn thây ca si này . Xin vui lòng reply this blog of this topic , và yêu câù , hoac goi thu yêu câù trung tam nhé . Please !

Edited by user Sunday, August 18, 2013 12:25:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.