Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
phuc-long  
#1 Posted : Saturday, June 1, 2013 12:55:45 PM(UTC)
phuc-long

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 1/6/2012(UTC)
Posts: 3

Hoa Sen Lạc Việt
Lại một lần đất mẹ hiền hoa nở,
Những đóa Sen tinh khiết diệu hiền.
Hoa Sen tuổi hai mươi yêu đất Việt
Hiên ngang nở giữa bùn lầy nhơ nhuốc
Không phải cách mạng Nhung,
không cách mạng hoa Lài.
Là Sen Trắng của đất trời Lạc Việt.
Yêu quê hương chống giặc Tàu xâm lươc.
Phải sa tù bởi người cùng giòng máu, màu da.
Như Nguyễn Thái Học của Yên Bái ngày xưa.
Người yêu nước không bao giờ có tội.
Bọn hèn nhát không giám nhìn Anh thư Việt Quốc,
khoác áo dài quê mẹ kính yêu.
Áo trắng học trò trước vành móng ngựa,
lũ bán nước đã xử người yêu quê hương đất Việt.
xin nghiêng mình trước Anh hùng Lạc Việt.
Nguyễn Phương Uyên, Đinh Văn Kha bất diệt.
Gió đổi chiều mang hương Sen khắp cùng quê mẹ,
cho bốn phương Việt Điểu về đậu lại cành Nam.


Remscheid/Germany 01.06.2013

Edited by user Saturday, June 1, 2013 2:03:50 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.