Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
HLT  
#1 Posted : Saturday, September 17, 2011 7:44:47 AM(UTC)
HLT

Rank: Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 8/9/2011(UTC)
Posts: 21

Thanks: 1 times
Was thanked: 4 time(s) in 2 post(s)
My Huyen

My Huyen
GiaoMua  
#2 Posted : Wednesday, February 21, 2018 2:45:20 PM(UTC)
GiaoMua

Rank: Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/12/2011(UTC)
Posts: 16
Location: USA

Nên loại bỏ hình ảnh đấu tranh của cô này. Trong khi bao nhiêu người đang tưởng niệm cho hơn sáu ngàn anh linh đã chết oan uổng trong Tết Mậu Thân 1968, thì cô ta đang làm gì?
Cô ta đang đứng dưới lá cờ máu của VC để tôn vinh và ăn mừng chiến thắng nhuốm đầy máu của những người dân vô tội. Cô này sẽ làm dơ bẩn đi những hình ảnh đấu tranh không ngừng nghĩ của người Việt tị nạn VC, và sẽ làm giảm đi danh tiếng của TT Asia.
Cursing Cursing Cursing
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.