Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hạ Vi  
#1 Posted : Wednesday, October 24, 2012 6:51:41 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,475
Location: CỏThơm

Thanks: 4201 times
Was thanked: 10535 time(s) in 2585 post(s)
.

UserPostedImage
.

Edited by user Tuesday, January 29, 2013 6:12:08 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 3 users thanked Hạ Vi for this useful post.
thunder on 10/25/2012(UTC), Andrew Hoang on 10/25/2012(UTC), phamlang on 11/4/2012(UTC)
Hạ Vi  
#2 Posted : Wednesday, October 24, 2012 6:57:12 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,475
Location: CỏThơm

Thanks: 4201 times
Was thanked: 10535 time(s) in 2585 post(s)
.

UserPostedImageTriệu Con Tim

Nhạc & Lời: Trúc Hồ

Từ phương xa nhìn về Quê Hương
Đất nước tôi sau 4 ngàn năm
Ải Nam Quan, nay không còn
Hoàng - Trường Sa, nay không còn
Mẹ Việt Nam ơi ...

Ngày hôm nay nhìn về Quê hương
đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương
người yêu nước trong chốn lao tù,
Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình,
Mẹ Việt Nam...đau !

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa ...
1 ngàn năm giặc phương Bắc
Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới ...
chúng ta là dòng giống Lạc Hồng

Ngày hôm nay nhìn về Quê hương
đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương
người yêu nước trong chốn lao tù,
Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình,
Mẹ Việt Nam...đau !

Bạn cùng tôi nhìn về quê hương,
đất nước ta nay sẽ về đâu
người lầm than, kẻ không nhà ...
người dân oan trên khắp mọi miền
Mẹ Việt Nam đau !

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam
hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa
1 ngàn năm giặc phương Bắc
Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới
chúng ta là dòng giống Lạc Hồng

Hãy là ngọn gió đổi thay
Hãy là ngọn gió đổi thay

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam
hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa
1 ngàn năm giặc phương Bắc
Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới
chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới
Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.

.

Edited by user Thursday, October 25, 2012 5:11:40 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 10 users thanked Hạ Vi for this useful post.
thunder on 10/25/2012(UTC), tt hoang on 10/25/2012(UTC), Ngoc N Hao on 10/25/2012(UTC), Andrew Hoang on 10/25/2012(UTC), Thanh Phong on 10/25/2012(UTC), whiteflower99 on 10/25/2012(UTC), Tiến Trần on 10/25/2012(UTC), ASIAlcoholic on 11/2/2012(UTC), phamlang on 11/4/2012(UTC), quynhtran on 12/11/2012(UTC)
Hạ Vi  
#3 Posted : Wednesday, October 24, 2012 7:00:06 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,475
Location: CỏThơm

Thanks: 4201 times
Was thanked: 10535 time(s) in 2585 post(s)
.

Hạ Vi nghe bài hát trong youtube clip và xin được mạo muội tự ghi chép lời bài hát. Nếu Hạ Vi có viết lyrics trật xin Anh Nhạc Sĩ Trúc Hồ đừng buồn và nhờ sửa dùm.

Cám ơn NS Trúc Hồ với bài hát nghe thật xúc động và dậy lên lòng yêu Quê Hương dân tộc Việt Nam của chúng ta.

.

Edited by user Wednesday, October 24, 2012 7:49:37 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 2 users thanked Hạ Vi for this useful post.
thunder on 10/25/2012(UTC), quynhtran on 12/11/2012(UTC)
vivy  
#4 Posted : Wednesday, October 24, 2012 8:50:19 PM(UTC)
vivy

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 54
Location: usa

Thanks: 31 times
Was thanked: 39 time(s) in 18 post(s)
HaVi ui... Có mấy chữ chắc HaVi nghe không rõ .... HIghlight and underline

Originally Posted by: Hạ Vi Go to Quoted Post

UserPostedImageTriệu Con Tim

Nhạc & Lời: Trúc Hồ

Từ phương xa nhìn về Quê Hương
Đất nước tôi sau 4 ngàn năm
Ải Nam Quan, nay không còn
Hoàng - Trường Sa, nay không còn
Mẹ Việt Nam ơi ...

Ngày hôm nay nhìn về Quê hương
đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương
người yêu nước trong chốn lao tù,
Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình,
Mẹ Việt Nam...đau !

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa ...
1 ngàn năm giặc phương Bắc
Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới ...
chúng ta là dòng giống Lạc Hồng

Ngày hôm nay nhìn về Quê hương
đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương
người yêu nước trong chốn lao tù,
Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình,
Mẹ Việt Nam...đau !

Bạn cùng tôi nhìn về quê hương,
đất nước ta nay sẽ về đâu
người lầm than, kẻ không nhà ...
người dân oan trên khắp mọi miền
Mẹ Việt Nam đau !

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam
hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa
1 ngàn năm giặc phương Bắc
Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới
chúng ta là dòng giống Lạc Hồng

Hãy là ngọn gió đổi thay
Hãy là ngọn gió đổi thay

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam
hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa
1 ngàn năm giặc phương Bắc
Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới
chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới
Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.thanks 4 users thanked vivy for this useful post.
thunder on 10/25/2012(UTC), Hạ Vi on 10/25/2012(UTC), tt hoang on 10/25/2012(UTC), quynhtran on 12/11/2012(UTC)
Hạ Vi  
#5 Posted : Thursday, October 25, 2012 5:19:34 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,475
Location: CỏThơm

Thanks: 4201 times
Was thanked: 10535 time(s) in 2585 post(s)
Originally Posted by: vivy Go to Quoted Post
HaVi ui... Có mấy chữ chắc HaVi nghe không rõ .... HIghlight and underline

Originally Posted by: Hạ Vi Go to Quoted Post

UserPostedImageTriệu Con Tim

Nhạc & Lời: Trúc Hồ

Từ phương xa nhìn về Quê Hương
Đất nước tôi sau 4 ngàn năm
Ải Nam Quan, nay không còn
Hoàng - Trường Sa, nay không còn
Mẹ Việt Nam ơi ...

Ngày hôm nay nhìn về Quê hương
đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương
người yêu nước trong chốn lao tù,
Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình,
Mẹ Việt Nam...đau !

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa ...
1 ngàn năm giặc phương Bắc
Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới ...
chúng ta là dòng giống Lạc Hồng

Ngày hôm nay nhìn về Quê hương
đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương
người yêu nước trong chốn lao tù,
Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình,
Mẹ Việt Nam...đau !

Bạn cùng tôi nhìn về quê hương,
đất nước ta nay sẽ về đâu
người lầm than, kẻ không nhà ...
người dân oan trên khắp mọi miền
Mẹ Việt Nam đau !

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam
hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa
1 ngàn năm giặc phương Bắc
Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới
chúng ta là dòng giống Lạc Hồng

Hãy là ngọn gió đổi thay
Hãy là ngọn gió đổi thay

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam
hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa
1 ngàn năm giặc phương Bắc
Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới
chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới
Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.Thanks sis Vivy for correction, Vi really appreciate lắm lắm.
Hạ Vi xin lỗi đến NS Trúc Hồ.
.

Edited by user Thursday, October 25, 2012 8:56:31 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
Hạ Vi  
#6 Posted : Thursday, October 25, 2012 5:27:15 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,475
Location: CỏThơm

Thanks: 4201 times
Was thanked: 10535 time(s) in 2585 post(s)

UserPostedImage


credit to Tuấn Hiếu in Facebook NS Trúc Hồ.
UserPostedImage
thanks 7 users thanked Hạ Vi for this useful post.
tt hoang on 10/25/2012(UTC), Ngoc N Hao on 10/25/2012(UTC), Andrew Hoang on 10/25/2012(UTC), whiteflower99 on 10/25/2012(UTC), ASIAlcoholic on 11/2/2012(UTC), phamlang on 11/4/2012(UTC), quynhtran on 12/11/2012(UTC)
tt hoang  
#7 Posted : Thursday, October 25, 2012 7:28:13 AM(UTC)
tt hoang

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 5/3/2012(UTC)
Posts: 116
Location: usa

Thanks: 493 times
Was thanked: 92 time(s) in 41 post(s)
Cám ơn HAVI đã post lời bài hát TRIỆU CON TIM của nhạc sĩ TRÚC HỒ . TUẤN HIẾU design đơn giản nhưng đẹp với màu xanh trời biển hòa quyện , hình bản đồ VIỆT NAM rực rỡ . Đặc biệt có đủ cả hai quần đảo HOÀNG SA và TRƯỜNG SA Applause Applause Applause .
Hạ Vi  
#8 Posted : Thursday, October 25, 2012 3:00:39 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,475
Location: CỏThơm

Thanks: 4201 times
Was thanked: 10535 time(s) in 2585 post(s)

UserPostedImage


Trúc Hồ: TRIỆU CON TIM (A Million Hearts)

Posted on October 23, 2012 by HenNhauSaiGgon


Nhạc phẩm Triệu Con Tim do nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác với phần trình bày của các ca sĩ Asia và giới trẻ khắp nơi trên thế giới, có cả từ Việt Nam! Mời các bạn thưởng thức và phổ biến rộng rãi. Hãy cùng nhau tham gia chiến dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói để làm bổn phận của một người dân Việt Nam dù bạn đang ở đâu.

Trúc Hồ bắt đầu viết bài này sau khi theo dõi xong phiên tòa phi nhân với 26 năm tù ập lên ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhbaSG. Lúc đó không biết mình có thể làm được gì để chia sẻ những nỗi đau và những bất công mà các anh chị em yêu nước này đang phải chịu đựng…

Khi nhìn thấy được ánh mắt mệt mỏi nhưng cương nghị của anh Điếu Cày cũng như là thái độ bất khuất của chị Tạ Phong Tần tại phiên tòa, rồi lại nghĩ đến cảnh người mẹ vì thương con nên đã tự thiêu… Trúc Hồ đã không cầm được nước mắt…

Đã thức nhiều đêm liền cố gắng hoàn thành xong video này để gởi đến tất cả những trái tim Việt Nam đang hướng về đất Mẹ… Trúc Hồ hy vọng các bạn cùng tham gia chiến dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói để làm bổn phận của người con dân đất Việt dù chúng ta đang sống ở đâu.

Cám ơn các bạn.Trúc HồUserPostedImage
thanks 3 users thanked Hạ Vi for this useful post.
thuylinh on 10/27/2012(UTC), Ngoc N Hao on 10/28/2012(UTC), quynhtran on 12/11/2012(UTC)
Duy An  
#9 Posted : Friday, October 26, 2012 5:35:13 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,242

Thanks: 208 times
Was thanked: 687 time(s) in 499 post(s)
THE GIANG NGỌC SHOW
TRIỆU CON TIM - PHỎNG VẤN NHẠC SĨ TRÚC HỒ, NGUYEN KHANG, DAN NGUYENUserPostedImage
thanks 2 users thanked Duy An for this useful post.
thuylinh on 10/27/2012(UTC), Ngoc N Hao on 10/28/2012(UTC)
Hạ Vi  
#10 Posted : Saturday, October 27, 2012 11:56:51 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,475
Location: CỏThơm

Thanks: 4201 times
Was thanked: 10535 time(s) in 2585 post(s)

Cám ơn Vivy, Anh Thunder, Andrew Hoàng, tt hoang, Ngoc Hao, Thanh Phong, Whiteflower99, Tiến Trần, Anh Nguyễn Duy An và các bạn đã ghé đọc topic click thank, post reply & nghe bài hát thật xúc động powerful của Nhạc Sĩ Trúc Hồ.

Với ý nghĩa của bài hát cùng với thời điểm bài hát được sáng tác và chiến dịch " Triệu Con Tim, Một tiếng nói " đang xảy ra going on trong cộng đồng Người Việt Hải Ngoại và sẽ được tiếp tục ...., Hạ Vi đổi tên topic lại một tí xíu là: Stories & Lyrics: Triệu Con Tim! Nhạc và lời by Nhạc Sĩ Trúc Hồ.


UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hạ Vi for this useful post.
Ngoc N Hao on 10/28/2012(UTC)
Hạ Vi  
#11 Posted : Saturday, October 27, 2012 12:00:11 PM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,475
Location: CỏThơm

Thanks: 4201 times
Was thanked: 10535 time(s) in 2585 post(s)

UserPostedImage
UserPostedImage
thanks 2 users thanked Hạ Vi for this useful post.
thuylinh on 10/27/2012(UTC), Ngoc N Hao on 10/28/2012(UTC)
Duy An  
#12 Posted : Monday, October 29, 2012 4:35:53 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,242

Thanks: 208 times
Was thanked: 687 time(s) in 499 post(s)
Vận động nhân quyền cho Việt Nam: Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói.
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Duy An for this useful post.
Hạ Vi on 11/4/2012(UTC)
Duy An  
#13 Posted : Tuesday, October 30, 2012 6:01:26 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,242

Thanks: 208 times
Was thanked: 687 time(s) in 499 post(s)
UserPostedImage
UserPostedImage
Duy An  
#14 Posted : Tuesday, October 30, 2012 6:06:41 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,242

Thanks: 208 times
Was thanked: 687 time(s) in 499 post(s)
Các Đoàn Thể Trẻ Nam Cali Vận Động Được 2,700 Chữ Ký Cho Chiến Dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng NóiVietBao(10/30/2012)

Hưởng ứng chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” do đài truyền hình SBTN và nhiều hội đoàn phát động, vào ngày Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012 vừa qua, các đoàn thể trẻ tại miền nam California đã cùng nhau xuống đường vận động đồng hương người Việt hải ngoại ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và các Quốc Gia Tự Do nhằm kêu gọi sự quan tâm và can thiệp của thế giới trước tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ hơn.

Cuộc xuống đường đã diễn ra từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều trước thương xá Phước Lộc Thọ với sự tham dự của đông đảo các bạn trẻ và đồng hương trong vùng Little Saigon. Các vị dân cử như Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa và Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster Tạ Đức Trí cũng như quý vị đại diện các hội đoàn trong cộng đồng và cựu quân nhân đã đến tham dự, phát biểu yểm trợ tinh thần cho giới trẻ và cùng ký tên vào thỉnh nguyện thư.

UserPostedImage


Trong hình, các dân cử và giới trẻ tham dự chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói.”

Kết quả buổi xuống đường là các đoàn thể trẻ đã vận động được 2,700 chữ ký cho chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói.”

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý đồng hương, quý hội đoàn và quý cơ quan truyền thông đã hết lòng yểm trợ giới trẻ và cùng tham gia chiến dịch này để nói lên tiếng nói đoàn kết vì Nhân Quyền Việt Nam.


UserPostedImage

Thượng nghị sĩ Lou Correa ký tên vào thỉnh nguyện thư.


Các đoàn thể trẻ tham gia chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” gồm có: Đại Đạo Thanh Niên Cao Đài, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo, Đoàn Thanh Thiếu Niên Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam, Gia Đình Phật Tử Điều Ngự, Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Liên Hội Học Sinh Trung Học Việt Nam, Thanh Niên Tin Lành Lutheran, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California, Văn Phòng Giới Trẻ Công Giáo - Giáo Phận Orange.

Chúng tôi xin kêu gọi quý đồng hương và quý hội đoàn gần xa tiếp tục tham gia và vận động người thân, bạn bè cùng ký tên vào thỉnh nguyện thư để chúng ta có được 100,000 chữ ký trước ngày Quốc Tế Nhân Quyền, 10 tháng 12, 2012.

Xin quý vị vào trang nhà www.DemocracyForVietnam.net để ký thỉnh nguyện thư trực tiếp.
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Duy An for this useful post.
Hạ Vi on 11/4/2012(UTC)
Hạ Vi  
#15 Posted : Sunday, November 4, 2012 9:53:59 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,475
Location: CỏThơm

Thanks: 4201 times
Was thanked: 10535 time(s) in 2585 post(s)
.

UserPostedImage


Triệu con tim


Vũ Hoàng, phóng viên RFA
2012-11-04


Tạp chí âm nhạc cuối tuần kỳ này xin được giới thiệu tới quý vị bài hát Triệu Con Tim, một sáng tác mới của nhạc sĩ Trúc Hồ.


UserPostedImage
Nhạc sĩ Trúc Hồ đang trình bày tác phẩm Triệu Con Tim, một sáng tác mới của Anh.


Triệu con tim – Một tiếng nói

Triệu Con Tim được nhạc sĩ sáng tác với niềm xúc động sau khi theo dõi phiên tòa xử 3 bloggers Điếu Cầy, Tạ Phong Tần và AnhBaSG hồi cuối tháng 9 vừa qua.

Hơn nữa bài Triệu Con Tim cũng được sáng tác trùng vào thời điểm chiến dịch “Triệu Con Tim – Một Tiếng Nói” do đài truyền hình SBTN đứng ra phát động với mục đích thu thập 100.000 chữ ký cho thỉnh nguyện thư gửi chủ tịch UB Nhân quyền liên hiệp quốc về tình hình nhân quyền Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết:

“Trúc Hồ sáng tác bài Triệu Con Tim trong thời gian chúng ta đang theo dõi phiên tòa của anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần cũng như Anh Ba Sài Gòn. Buổi sáng ngủ dậy, một số người bạn trên facebook cho Trúc Hồ biết là anh Điếu Cày bị 12 năm tù, thì lúc đó lòng mình buồn và khó chịu lắm. Thấy những người yêu nước lần lượt bị bắt vào tù, phiên tòa không phải là vụ xử án mà là tuyên án một bản án đã được định sẵn rồi. Khi vào google thấy hình ảnh của phiên tòa và hình ảnh ánh mắt của anh Điếu Cày, đứng giữa phiên tòa, gương mặt của anh vẫn hiên ngang mặc dù hơi mệt mỏi. Khi nhìn vào ánh mắt của anh, thấy được nỗi đau của anh, Trúc Hồ chỉ cảm được thôi không biết tương lai (anh) sẽ về đâu, đất nước Việt Nam sẽ về đâu với những hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy. Từ trong ánh mắt đó làm cho Trúc Hồ có cảm hứng ngồi xuống và đã viết bài, tự nhiên lúc đó, lời nhạc lên, giai điệu lên, có âm hưởng Từ phương xa, nhìn về quê hương…

Đó là tâm trạng của một người như Trúc Hồ nhìn về đất nước mình sau 4.000 năm, ải Nam Quan, Hoàng Trường Sa không còn, thấy quá nhiều nhiễu nhương, người yêu nước phải ở trong tù, mẹ chị Tạ Phong Tần thì phải tự thiêu, rồi những người dân oan bị đàn áp, mất đất, mất nhà, lòng mình đau trước những hình ảnh đó, Hồ đã viết bài này với đoạn điệp khúc thì Hồ mong là người Việt Nam của chúng ta biết yêu quê hương Việt Nam của mình, muốn người Việt Nam của mình khắp mọi nơi hãy là ngọn gió làm đổi thay bởi vì chúng ta dù ở đâu cũng là dòng giống lạc hồng.”


UserPostedImage


Nhạc sĩ Trúc Hồ trình bày thêm:

“Mới gần đây nhất họ bắt nhạc sĩ sáng tác Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, trong lịch sử nhân loại có lẽ Việt Nam là nước đầu tiên bắt nhạc sĩ sáng tác, mà họ viết gì, họ viết để cảnh báo về giặc phương Bắc đang chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, kêu gọi mọi người yêu nước. Những bản nhạc tự nó là những bản nhạc hiếm quý, của giới trẻ vẫn còn lo lắng cho quê hương đất nước, không thờ ơ, quan trọng là họ viết nên điều đó kêu gọi lòng yêu nước mà Đảng CSVN lại bắt họ và khép tội họ là tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Trong phiên tòa, không đọc lên để cho người ta thấy là bài nhạc viết về cái gì, vội vàng kết án rằng tuyên truyền chống chế độ.

Trúc Hồ có những chia sẻ để tất cả những người Việt Nam biết hãy nhìn về Việt Nam, chúng ta hãy làm gì đó để thay đổi những bất công đang xảy ra trong nước Việt Nam, chúng ta phải mang sự thật để thay cho những dối trá, phải mang tình yêu thay cho sự hận thù, chúng ta phải mang những công bằng, công lý để thay thế cho những bất công. Đó là những gì mơ ước bình thường của tất cả của những người Việt Nam của chúng ta dù ở bất kỳ nơi nào, hãy nhớ rằng chúng ta là con dân của Việt Nam 4,000 năm văn hiến, chúng ta phải có bổn phận dù chúng ta đang ở nơi đâu.

Sau bản án của anh Điếu Cày thì anh em chúng tôi trong UB Vận động nhân cho Việt Nam cần phải làm một thỉnh nguyện thư khác để kêu gọi đồng bào Việt Nam chúng ta trên toàn thế giới, chuẩn bị một thỉnh nguyện thư gửi cho LHQ, kêu gọi họ gây áp lực lên Việt Nam bởi họ là một thành viên của LHQ phải tôn trọng công ước nhân quyền mà họ đã ký, lúc đó, anh chưa viết bài Triệu Con Tim. Nhưng thực sự không phải sáng tác mình đi tìm nó, sáng tác phải có nguồn cảm hứng. Khi nhìn vào ánh mắt của Điếu Cày thì tôi đã viết bài Triệu Con Tim. Cũng may mắn là Hồ viết bài đó trong giai đoạn khi đang chuẩn bị, cho nên lần này muốn cả thế giới ký nên muốn kêu gọi vào sự đoàn kết, cho nên đã lấy tựa là phong trào vận động nhân quyền cho Việt Nam, chiến dịch Triệu Con Tim – Một Tiếng Nói. Đó là một sự trùng hợp không tính trước, đó là một sự may mắn xảy ra và anh đã viết lên bài như vậy và đúng ngay ý mình muốn chiến dịch Triệu Con Tim – Một Tiếng Nói.”

.

Edited by user Sunday, November 4, 2012 1:01:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 2 users thanked Hạ Vi for this useful post.
phamlang on 11/4/2012(UTC), quynhtran on 12/11/2012(UTC)
Hạ Vi  
#16 Posted : Tuesday, November 6, 2012 7:12:44 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,475
Location: CỏThơm

Thanks: 4201 times
Was thanked: 10535 time(s) in 2585 post(s)

.

UserPostedImage


UserPostedImage

UserPostedImage
thanks 4 users thanked Hạ Vi for this useful post.
Lucas on 11/6/2012(UTC), Tiến Trần on 11/6/2012(UTC), quynhtran on 12/11/2012(UTC), LacHong on 2/16/2013(UTC)
Ngoc N Hao  
#17 Posted : Tuesday, November 6, 2012 9:48:27 AM(UTC)
Ngoc N Hao

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 2,799
Location: France

Thanks: 2402 times
Was thanked: 1767 time(s) in 996 post(s)
Chung Tiếng Nói Với Một Triệu Con Tim
Chung tiếng nói với một triệu con tim,

một công dân Áo Quốc, gốc Việt:

“Tôi không thể ngồi yên!”

Nguyễn Bé Ba (Anthony Nguyễn) sinh ra trong một gia đình nghèo, thân phụ là ông Nguyễn Văn Sung, trước là quân nhân thuộc giáo phái Hòa Hảo, tình nguyện vào ÐPQ tỉnh Chương Thiện, tử trận vào tháng 8 năm 1965, lúc Bé Ba mới lên 3 tuổi. Học xong tiểu học thì miền Nam mất, Bé Ba phải làm đủ nghề để mưu sinh và giúp gia đình. Tháng 8 năm 1979, Bé Ba vượt biển trên một chiếc ghe nhỏ đến Malaysia. Mang giấy trờ chứng nhận có cha là quân nhân VNCH tử trận, nhưng cuối cùng lại theo bạn bè đến định cư tại Áo Quốc (Austria) cho đến ngày nay.

UserPostedImageÐến Áo, cư ngụ tại thủ đô Vien, Bé Ba bắt đầu đi làm ngành cơ khí. Có khả năng đá bóng, Bé Ba tham gia đội bóng tròn và dần dần trở thành thủ môn của đội, đồng thời cũng nhận huấn luyện cho những đội bóng Áo tại địa phương để kiếm thêm tiền giúp gia đình mẹ già và ba em ở Việt Nam. Có dịp về Việt Nam, Bé Ba thấy hoàn cảnh các thương binh VNCH rất thương tâm nên anh đã tìm cách giúp đỡ, lấy hồ sơ từ Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QP/VNCH để vận động bà con, bạn bè tại Áo giúp đỡ.

Ở trong các đội bóng tròn người Việt tại Áo quốc, thủ môn Bé Ba luôn luôn mang lá cờ VNCH là một biểu tượng của người Việt tự do, nhưng những năm gần đây khi có bàn tay của tòa đại sứ Cộng Sản nhúng vào các sinh hoạt thể thao, Nguyễn Bé Ba đã ra khỏi đội banh và hiện nay chỉ sinh hoạt với các đội bóng của dân Áo tại địa phương.

Người thanh niên 49 tuổi này cho biết, anh đã nhìn thấy tình cảnh người dân bị đàn áp ở quê nhà cũng như đời sống vô tình của người Việt Nam tại Áo, hầu hết là những người ra đi từ miền Bắc, ai cũng lo cuộc sống của riêng mình và hễ có tiền lại bay về Việt Nam phè phỡn. Nay được biết phong trào phát động lấy chữ ký cho nhân quyền của đài SBTN tại Mỹ mà anh được xem qua You Tube, nên anh đã quyết định đứng ra vận động lấy chữ ký trong bạn bè và cả những người bạn Áo, và đã gửi thư lên tổng thống Áo, Dr. Heinz Fischer, trình bày hoàn cảnh phi nhân quyền Việt Nam, cũng như tội ác của Cộng Sản làm cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi.Thư gửi tổng thống Cộng Hòa Áo

Rotenturm , 15-09-2012

Kính thưa Tổng Thống,

Chúng tôi được biết, trong chuyến thăm chính thức nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 đến 31 tháng 5 năm 2012, tổng thống đã bày tỏ sự ủng hộ về việc Việt Nam trở thành thành viên Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Là những công dân Áo gốc Việt và những người bạn Áo, chúng tôi phản đối sự ủng hộ đó và xin chuyển đến tổng thống sự thật về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay.

Kính thưa Tổng Thống,

Cho đến nay, Việt Nam vẫn là một nước độc tài Cộng Sản, đàn áp các đảng phái đối lập, đàn áp tôn giáo, đàn áp những nhà bất đồng chính kiến, tranh đấu cho sự tiến bộ xã hội là truyền thống, là việc làm thường xuyên từ khi đảng Cộng Sản cướp được chính quyền từ năm 1945 đến nay. Cuộc đấu tố “cải cách ruộng đất”, theo chỉ thị của Stalin và Mao Trạch Ðông từ năm 1953 đến 1957 đã cướp đi sinh mạng trên 300 ngàn người Việt; cuộc cách mạng văn hóa “Nhân Văn Giai Phẩm” 1957-1960 làm hàng ngàn trí thức, nhà văn, ký giả có tư tưởng dân chủ bị vào tù, nhiều người bị chết trong ngục tối. Chiến dịch “chống xét lại” từ năm 1963 tiếp tục bức hại hàng chục ngàn người trong đó có cả những đảng viên Cộng Sản.

Trong cuộc thảm sát tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân, trong đó Cộng Sản đã phá vỡ thỏa thuận ngưng bắn với VNCH, đã giết hại khoảng 6,000 thường dân vô tội. Từ năm 1975, sau khi cưỡng chiếm miền Nam nhằm thống nhất đất nước, thay vì dùng chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lại dùng chính sách trả thù khốc liệt: Ðánh tư sản miền Nam, cướp tài sản của mọi tầng lớp nhân dân, đẩy hàng triệu người lên vùng kinh tế mới thực chất là các trại lao động cưỡng bức tại những vùng rừng núi hẻo lánh; đưa hàng trăm ngàn sĩ quan binh lính của VNCH vào các nhà tù không thời hạn, trải dài khắp đất nước Việt Nam.

Sự trả thù khốc liệt đã khiến hàng triệu người phải tìm đường trốn chạy khỏi đất nước bằng đường biển tạo nên hiện tượng “boat people” của thế kỷ 20, khiến hàng trăm nghìn người bị chết trên biển.

Từ năm 1990, sau khi khối Cộng Sản Ðông Âu và Liên Xô sụp đổ, nhằm cứu nguy chế độ, nhà cầm quyền Cộng Sản buộc phải cải cách kinh tế theo phương thức “kinh tế thị trường,” nhưng lại liên kết với đảng Cộng Sản Trung Quốc tại “Hội nghị Thành Ðô” để duy trì chế độ độc tài Cộng Sản. Hàng ngàn người yêu nước tiếp tục bị bức hại, bị vào tù. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam dùng chính sách “Cộng Sản hóa” các tôn giáo và các tổ chức xã hội. Các sĩ quan an ninh đã tốt nghiệp tại “rrường công an C500” đội lốt thầy tu xâm nhập hầu hết các nhà chùa Phật Giáo và nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Những cơ sở tôn giáo nào chống lại chính sách này đều bị đàn áp khốc liệt. Những cái tên Thái Hà, Ðồng Chiêm, Cồn Dầu, Tam Tòa, Con Cuông, Bát Nhã trở thành những biểu hiện hãi hùng đối với người dân Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo; Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, bị phong tỏa triệt để; Ðại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ (người được đề cử giải Nobel nhiều lần) bị tù và bị quản thúc đến nay vẫn chưa được tự do. Các cơ sở và thánh đường Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Ðài bị tàn phá, các Phật tử thường xuyên bị truy bức, đánh đập thậm chí bị thủ tiêu. Chỉ những cơ sở tôn giáo nào chấp nhận đường lối Cộng Sản, chấp nhận sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản thì mới được hành đạo. Nhà cầm quyền Cộng Sản thường dùng những cơ sở này để quảng cáo trước thế giới cho chính sách tôn giáo của họ.

Các tổ chức xã hội: Nghiệp đoàn, phụ nữ, thanh niên, nông dân... cũng bị tập trung trong một tổ chức “Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam” do một ủy viên trung ương đảng Cộng Sản cầm đầu, thực chất đây là các cơ sở ngoại vi của đảng Cộng Sản, thực hiện chỉ thị của đảng Cộng Sản, kềm tỏa mọi hành động và tư tưởng của người dân.

Hiện nay tại Việt Nam hàng ngàn người Việt đang bị tù đày trong các nhà tù khắc nghiệt chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ chính kiến khác với đảng Cộng Sản, viết blog để bày tỏ quan điểm, không chấp nhận quan điểm tôn giáo do đảng Cộng Sản áp đặt.


Kính thưa Tổng Thống,

Chúng tôi là những người trốn chạy khỏi nhà nước độc tài Cộng Sản bằng nhiều con đường khác nhau. Trong chúng tôi, nhiều người có thân nhân bỏ xác trên biển cả.

Chúng tôi được nhà nước Áo cưu mang, được định cư và mang quốc tịch Áo. Những năm sống và làm việc tại đây, chúng tôi đã hiểu thế nào là tự do, thế nào là nhân quyền. Chúng tôi rất kính phục ngài khi đón tiếp Ðức Dạt Lai Lạt Ma bất chấp sự phản đối của nhà cầm quyền Cộng Sản Trung Quốc.

Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi kinh tế của nước Áo là quan trọng, nhưng nhân quyền là một giá trị thiêng liêng mà nhân dân các nước dân chủ phải tranh đấu hàng trăm năm mới có được. Gần 90 triệu người Việt đang sống trong ngục tối không có nhân quyền tại Việt Nam.

Nếu chế độ độc tài cộng sản Việt Nam trở thành viên Ủy Ban Nhân quyền Liên Hiệp quốc thì giá trị nhân quyền bị hạ thấp, bị nhạo báng không thể nào chấp nhận được

Chúng tôi hiểu rõ thực trạng nhân quyền tại Việt Nam, vậy chúng tôi thỉnh nguyện ngài và chính phủ Cộng Hòa Áo không ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.


Kính gửi ngài lời chào trân trọng.

Xin liên lạ, hoặc gửi về địa chỉ.

Nguyen Beba Anthony

Hauptstraße 50A, 7501: Rotenturm, an der pinka

Tel: 03352/31913

Mobil: 0680/1403343

Email vnkg0175@yahoo.com

Trong khi chờ đợi tổng thống Áo tiếp kiến, Nguyễn Bé Ba đang vận động xin chữ ký cho chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói,” đặc biệt là những người bạn Áo trong các đội bóng tròn địa phương. Một phần khác, anh Bé Ba có hai con là Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thái Bảo cũng ở trong các đội bóng tròn và là những cầu thủ xuất sắc tại thủ đô nước Áo, có nhiều fans và thân hữu.

Anh hứa với chúng tôi, người viết bài này cũng như đài SBTN, cho đến ngày 10 tháng 12 năm 2012 phải có trên 600 chữ ký.

Hiện nay trong toàn nước Áo có 3,400 người Việt sinh sống, nhưng trong đó người Việt tự do ra đi từ miền Nam rất ít, không đến 10%. Sự quan tâm và cố gắng của Nguyễn Bé Ba, cũng như tấm lòng của anh đối với vấn đề nhân quyền tại quê nhà Việt Nam rất đáng khâm phục.


UserPostedImage


Monday, November 05, 2012 2:41:23 PM
Huy Phương/Người Việt
thanks 1 user thanked Ngoc N Hao for this useful post.
quynhtran on 12/11/2012(UTC)
Duy An  
#18 Posted : Tuesday, December 4, 2012 10:45:08 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,242

Thanks: 208 times
Was thanked: 687 time(s) in 499 post(s)
'Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói' vượt mức 100,000 chữ ký


Wednesday, November 28, 2012 6:42:01 PM

GARDEN GROVE (NV) - Thông cáo báo chí của ban vận động phong trào “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” cho biết thỉnh nguyện thư vận động nhân quyền cho Việt Nam vừa vượt mức 100,000 chữ ký.

UserPostedImage

Vận động ký thỉnh nguyện thư “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” tại Hawaii.
(Hình: facebook.com/TrieuConTimMotTiengNoi)

Tính đến ngày 28 Tháng Mười Một, “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” đã có hơn 113,000 chữ ký, vượt qua mức 100,000 mà ban vận động muốn đạt được.

“Với sự tham gia của gần 100 hội đoàn, cộng đồng, chính đảng và cơ quan truyền thông ở khắp nơi trên thế giới, đây không chỉ là một thành quả to lớn về số lượng chữ ký có được trong một thời gian ngắn, nhưng sự tham gia đông đảo này còn thể hiện cao độ tinh thần đoàn kết của người Việt Nam khắp nơi trong mục tiêu đấu tranh cho nhân quyền tại quê nhà,” bản thông cáo cho biết.

Thông cáo cho biết tiếp: “Tuy nhiên, điều đặc biệt hơn cả là trong số lượng hơn 113,000 chữ ký này có gần 5,000 chữ ký từ Việt Nam, nơi mà bất cứ ai cũng có thể bị tù đày hoặc ít ra là bị gây khó khăn trong đời sống hàng này, nếu đơn lẻ đứng lên đòi hỏi những điều được ghi trong bản thỉnh nguyện thư.”

“Sự kiện này mang một ý nghĩa quan trọng đặc biệt, vì đây là lần đầu tiên một tập thể đông đảo như vậy của người dân trong nước đã công khai lên tiếng về vấn đề nhân quyền,” theo bản thông báo.

“Chúng ta đạt được thành quả này là nhờ tinh thần đấu tranh chống độc tài áp bức luôn luôn tiềm tàng trong mỗi người Việt Nam và đã cùng thể hiện tinh thần đó bằng chữ ký của mình khi chiến dịch 'Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói' được phát động qua sự quảng bá, vận động nhiệt tình của các hội đoàn từ khắp năm châu, đặc biệt từ Việt Nam,” bản thông báo viết. “Bên cạnh đó, sự hăng say đóng góp của các tình nguyện viên, đặc biệt là các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới trong những cuộc xuống đường lấy chữ ký, bất kể những trở ngại của thời tiết, cũng góp phần quan trọng cho thành quả của chiến dịch.”

Theo bản thông báo, vào ngày Quốc Tế Nhân Quyền, 10 Tháng Mười Hai, sắp tới, với sự hậu thuẫn của hơn 100,000 chữ ký này, ban vận động sẽ phối hợp tổ chức một cuộc tuyệt thực 24 giờ trước tòa đại sứ CSVN ở Washington, DC, để phản đối sự chà đạp nhân quyền trắng trợn của nhà cầm quyền Việt Nam, đồng thời cảnh báo dư luận thế giới về tình trạng tự do, nhân quyền và dân chủ bị triệt tiêu tại Việt Nam.

Nhiều đại diện hội đoàn và giới trẻ, trong đó có nhạc sĩ Trúc Hồ, sẽ tham gia buổi tuyệt thực, theo ban vận động.

Ngoài ra, để thúc đẩy cho thành quả vận động, cũng theo bản thông báo, ban vận động sẽ có những buổi tiếp xúc với Liên Hiệp Quốc, Bộ Ngoại Giao và Quốc Hội Hoa Kỳ, cũng như bộ ngoại giao của nhiều quốc gia khác để trao thỉnh nguyện thư vào những ngày sau đây:

-Ngày 7 Tháng Mười Hai: Văn phòng Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ.

-Ngày 10 Tháng Mười Hai: Văn phòng Liên Hiệp Quốc, Geneva, Thụy Sĩ.

-Ngày 6 Tháng Mười Hai: Bộ Ngoại Giao Pháp, Paris.

-Ngày 6 Tháng Mười Hai: Bộ Ngoại Giao Anh, London.

-Ngày 7 Tháng Mười Hai: Bộ Ngoại Giao Ðức, Berlin.

-Ngày 10 Tháng Mười Hai: Bộ Ngoại Giao Hòa Lan, The Hague.

-Ngày 10 Tháng Mười Hai: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Washington, DC.

-Ngày 10 Tháng Mười Hai: Bộ Ngoại Giao Úc, Canberra.

Một tuần sau khi phát động chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” và được sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhiều hội đoàn, nhạc sĩ Trúc Hồ đã sáng tác bản nhạc “Triệu Con Tim” để tác động tinh thần cho chiến dịch.

Bản nhạc này ngay lập tức được đón nhận nồng nhiệt ở khắp nơi. Chỉ vài tuần sau khi bản nhạc ra đời và được đưa lên youtube, đã có hàng trăm ngàn lượt truy cập. Ðiều này cho thấy, nếu ở trong nước không bị bưng bít, thì đã có cả triệu “con tim Việt Nam” có cùng một nhịp đập cho nhân quyền Việt Nam.

Tiếp nối bản nhạc “Triệu Con Tim,” trang Facebook “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” cũng tổ chức một cuộc thi về chủ đề “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” hoặc về “Ngày Quốc Tế Nhân Quyền,” dành cho tất cả cư dân Facebook Việt trong và ngoài nước.

UserPostedImage

Khán giả đi xem đêm nhạc Asia tại Long Beach Performing Arts Center ký thỉnh nguyện thư.
(Hình: facebook.com/TrieuConTimMotTiengNoi)

Ban vận động mong mỏi cư dân Facebook tham dự cuộc thi thật đông đảo để chiến dịch đạt được thành công tốt đẹp. Mọi chi tiết về cuộc thi xin quý vị vào trang nhà:
www.facebook.com/TrieuConTimMotTiengNoi.

Bản thông báo của ban vận động kết luận: “Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý hội đoàn, chính đảng, cơ quan truyền thông, và đồng hương ở khắp nơi đã góp nhiều nỗ lực để chúng ta cùng đạt được một mục đích chung. Con số 100,000 chữ ký chỉ là định mức để đạt được thành quả bước đầu và sẽ không ngừng lại ở đó. Càng nhiều chữ ký càng thể hiện rõ hơn sức mạnh đoàn kết của người Việt khắp nơi. Ban vận động kêu gọi tất cả mọi người cùng tiếp tục đẩy mạnh việc vận động chữ ký trong hai tuần cuối cùng qua trang www.democracyforvietnam.net.


UserPostedImage
thanks 1 user thanked Duy An for this useful post.
quynhtran on 12/11/2012(UTC)
Duy An  
#19 Posted : Friday, December 7, 2012 6:59:57 AM(UTC)
Duy An

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 6/5/2011(UTC)
Posts: 1,242

Thanks: 208 times
Was thanked: 687 time(s) in 499 post(s)
Ðại diện 'Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói'
tiếp xúc Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ


Wednesday, December 05, 2012 7:46:03 PM

GARDEN GROVE (NV) -Ðể phát huy thành quả của chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói,” mà tính đến nay đã có hơn 120,000 chữ ký từ 59 quốc gia, vào ngày Quốc Tế Nhân Quyền, 10 Tháng Mười Hai, tới đây, một phái đoàn đại diện ban tổ chức chiến dịch sẽ có buổi tiếp xúc với bà Laura Dupuy Lasserre, chủ tịch Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, tại Geneva, Thụy Sĩ, để trao những thỉnh nguyện thư kêu gọi Hội Ðồng Nhân Quyền LHQ, Liên Hiệp Châu Âu, cũng như các quốc gia tự do lên tiếng về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng đang diễn ra tại Việt Nam, thông cáo báo chí của ban tổ chức cho biết.

UserPostedImage

Ban tổ chức chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” vận động chữ ký thỉnh nguyện thư tại Brisbane, Úc.
(Hình: facebook.com/TrieuConTimMotTiengNoi)


Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN, một trong những người sẽ có mặt trong phái đoàn đến Geneva, nói với nhật báo Người Việt rằng: “Chúng tôi, bao gồm một số đại diện các cộng đồng Việt Nam ở Châu Âu, sẽ đưa cho bà Laura Dupuy Lasserre những chữ ký của đồng hương chúng ta.”

“Chúng ta sẽ yêu cầu Hội Ðồng Nhân Quyền biệt phái tới Việt Nam các đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc và đại diện các sứ quán để điều tra về tình trạng giam giữ tùy tiện, ngược đãi trong tù và sự lạm dụng luật pháp tại đây,” nhạc sĩ Trúc Hồ nói. “Chúng ta cũng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và hủy bỏ các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia như Ðiều 79 và Ðiều 88 trong Bộ Luật Hình Sự, những điều luật đã được dùng làm lý cớ để bắt người và giam giữ tùy tiện, đồng thời, chúng ta đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải lập tức trả tự do cho toàn thể tù nhân chính trị.”

Song song với buổi tiếp xúc tại Geneva, đại diện của chiến dịch cũng sẽ gặp các vị đặc trách vùng Ðông Nam Á của LHQ tại New York vào ngày 7 Tháng Mười Hai.

Ngoài ra, đại diện của ban tổ chức khắp nơi cũng sẽ có những buổi gặp gỡ với bộ ngoại giao quốc gia sở tại theo lịch trình như sau:

-Thứ Năm, 6 Tháng Mười Hai: Bộ Ngoại Giao Pháp, Paris.

-Thứ Sáu, 7 Tháng Mười Hai: Văn phòng Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ; Bộ Ngoại Giao Ðức, Berlin; Bộ Ngoại Giao Anh, London; Bộ Ngoại Giao Ðức, Berlin; Bộ Ngoại Giao Bỉ, Brussels; Bộ Ngoại Giao Na Uy, Oslo.

-Chủ Nhật, 9 Tháng Mười Hai: Bộ Ngoại Giao Úc, Canberra.

-Thứ Hai, 10 Tháng Mười Hai: Bộ Ngoại Giao và Quốc Hội Hoa Kỳ, Washington, DC; Bộ Ngoại Giao Hòa Lan, The Hague; Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Ủy Ban Ðặc Biệt Bảo Vệ Các Nhà Tranh Ðấu Nhân Quyền và Tự Do Ngôn Luận, và Ủy Ban Ðiều Tra Về Bắt Giữ Tùy Tiện, Geneva, Thụy Sĩ.

Ðể hỗ trợ tinh thần cho những cuộc gặp gỡ nêu trên, vào ngày 8 và 9 Tháng Mười Hai, tại Washington, DC sẽ có một buổi tọa kháng, tuyệt thực, và biểu tình trước Tòa Ðại Sứ CSVN. Thêm vào đó, cộng đồng Việt Nam tại Úc sẽ tổ chức một buổi biểu dương lực lượng và trao thỉnh nguyện thư cho đại diện Bộ Ngoại Giao Úc tại Freedom Plaza, Cabramatta.

Anh Lý Vĩnh Phong, một thành viên ban tổ chức, cho biết: “Cuộc tuyệt thực trước Tòa Ðại Sứ CSVN sẽ kéo dài trong 24 tiếng, từ 10 giờ sáng Thứ Bảy đến 10 giờ sáng Chủ Nhật. Cho tới nay, đã có trên 20 người ghi danh tham gia, như chị Ngô Mai Hương (vợ của Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân đang bị giam ở Việt Nam), anh Billy Lê (chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California), nhạc sĩ Trúc Hồ, ông Nguyễn Văn Lực (chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia San Diego)...”

“Chúng tôi ghi nhận có 200 người ghi danh có mặt tại Washington, DC, cùng với đồng hương ở các vùng lân cận tham gia cuộc tuyệt thực này,” anh Lý Vĩnh Phong nói thêm. “Ngoài tuyệt thực và biểu tình, chương trình còn bao gồm văn nghệ đấu tranh.”

Nhận xét về chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói,” nhạc sĩ Trúc Hồ chia sẻ: “Công việc rất tốt, hơn 120 đoàn thể, hội đoàn và đảng phái tham dự. Họ chính là những nhân tố vận động gom góp chữ ký tại các cộng đồng Việt Nam khắp thế giới. Ðiểm đặc biệt của chiến dịch là trong số các chữ ký, có hơn 5,000 chữ ký từ Việt Nam. Ðiều này thể hiện sức mạnh của cộng đồng chúng ta.”

Anh Lý Vĩnh Phong nhận xét: “Chiến dịch này cho thấy tính quần chúng rất cao, khắp nơi đều chuyển động trong ngày Quốc Tế Nhân Quyền, đưa công cuộc đấu tranh của chúng ta lên một mức cao hơn.”

“Chiến dịch này đã gây chú ý rất lớn, bây giờ là lúc chúng ta cùng làm việc với nhau. Ðây chỉ là viên gạch đầu tiên để tạo sức mạnh quần chúng,” nhạc sĩ Trúc Hồ nói. “Các đoàn thể tham gia sẽ tăng lên nữa, sẽ còn nhiều chiến dịch 'Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói' nữa.”

Ông kết luận: “Chúng ta phải kiên trì mới tạo ra kết quả, như người ta thường nói: 'Nước chảy đá mòn.'”

Ban tổ chức kêu gọi “đồng hương cùng tham gia thật đông đảo những sinh hoạt kể trên để cùng thể hiện tinh thần cương quyết đấu tranh cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là để biểu tỏ sức mạnh đoàn kết mà cộng đồng Việt Nam thể hiện qua hàng trăm ngàn chữ ký của bản thỉnh nguyện thư.”

Ðể ký thỉnh nguyện thư, độc giả có thể vào trang web www.democracyforvietnam.net.

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Các buổi tiếp xúc với LHQ và Bộ Ngoại Giao: Trúc Hồ, trucho@sbtn.tv.

Buổi tuyệt thực tại Washington, DC: Võ Thành Nhân (301) 257-8496, Lý Vĩnh Phong (626) 759-2945.

Buổi trao thỉnh nguyện thư tại Úc: Nguyễn Ðỗ Thanh Phong 61 457 540 106.

(Ð.D.)


UserPostedImage
thanks 2 users thanked Duy An for this useful post.
Hạ Vi on 12/10/2012(UTC), quynhtran on 12/11/2012(UTC)
Hạ Vi  
#20 Posted : Monday, December 10, 2012 9:44:27 AM(UTC)
Hạ Vi

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered
Joined: 3/15/2011(UTC)
Posts: 5,475
Location: CỏThơm

Thanks: 4201 times
Was thanked: 10535 time(s) in 2585 post(s)
.
Chiến dịch vận động cho Nhân quyền VN


Trước ngày biểu tình tuyệt thực (12/8/2012), NS Trúc Hồ có buổi nói chuyện trên đài truyền hình RFA về chiến dịch " Triệu con tim một tiếng nói ".

Edited by user Tuesday, December 11, 2012 5:57:08 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hạ Vi for this useful post.
quynhtran on 12/11/2012(UTC)
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.