Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
phonui  
#1 Posted : Saturday, August 25, 2007 4:00:00 PM(UTC)
phonui

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Guests
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 3,038

Originally posted by Duy Khiem:

-Lần đầu tiên hai ca sĩ cùng một thế hệ với nhau và đã từng đứng chung nhiều lần trên sân khấu Asia song ca chung với nhau Liên Khúc Nhạc Pháp gồm những bài ca bằng tiếng Pháp đã nổi tiếng một thời. Đây cũng là lời yêu cầu của nhiều fans từ lâu yêu thích hai tiếng hát trầm ấm và điêu luyện này là Lâm Nhật Tiến và Don Hồ

Originally posted by fishlover_23

Both (DH and LNT) were wearing black suits and sang in French and Viet. This was also a fashion show for Thai Nguyen’s ao dai wedding dress collections.

UserPostedImage
GiaHan  
#2 Posted : Tuesday, September 16, 2008 2:55:23 PM(UTC)
GiaHan

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Guests
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 3

I love it!!! I think it is one of the best performance I have seen so far!!!
HugeLTVfan  
#3 Posted : Tuesday, September 23, 2008 3:07:26 PM(UTC)
HugeLTVfan

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Guests
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 22

I went to Lam Thuy Van Live Show where anh Don was a guest, wow he sang Co? Ua' with LTV live so so hay luon. I love it, they're the best, no one duets better than Don Ho and LTV
kaninchen  
#4 Posted : Wednesday, December 31, 2008 1:52:42 AM(UTC)
kaninchen

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Guests
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 6

Mình rất đồng tình với bạn Nkvt. Những lới nhận xét của bạn thật chân tình.

Mình ước rằng anh Don Hồ có thể hát một cách tự nhiên, nhưng vẫn tình cảm như những ngày đầu anh ấy mới đi hát. Đôi khi hát quá kỹ thuật và trau chuốt sẽ làm mất hay. Mình thật sự cũng không rõ anh ấy muốn tạo phong cách mới hay là giọng anh không còn mạnh như ngày xưa...

Dù gì đi nữa đây là những lới góp ý tận đáy lòng. Mong một ngày nào anh Don Hồ đọc được và mọi việc sẽ trở lại như cũ.
kaninchen  
#5 Posted : Wednesday, December 31, 2008 1:54:04 AM(UTC)
kaninchen

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Guests
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 6

Mình rất đồng tình với bạn Nkvt. Những lới nhận xét của bạn thật chân tình.

Mình ước rằng anh Don Hồ có thể hát một cách tự nhiên, nhưng vẫn tình cảm như những ngày đầu anh ấy mới đi hát. Đôi khi hát quá kỹ thuật và trau chuốt sẽ làm mất hay. Mình thật sự cũng không rõ anh ấy muốn tạo phong cách mới hay là giọng anh không còn mạnh như ngày xưa...

Dù gì đi nữa đây là những lới góp ý tận đáy lòng. Mong một ngày nào anh Don Hồ đọc được và mọi việc sẽ trở lại như cũ.
thuyphu  
#6 Posted : Friday, January 2, 2009 10:53:03 AM(UTC)
thuyphu

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Guests
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 4

Tặng 1 phiếu cho ca sĩ Donho
donhofan  
#7 Posted : Wednesday, January 7, 2009 3:36:47 PM(UTC)
donhofan

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Guests
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 66

I actually disagree. I like anh Don's diversity. I love many of his songs from Giang Ngoc productions before but if I had to listen to the same style and tunes thruout all those years eventually I will get exhausted. I think anh Don Ho just wanted to bring new styles to us all the time just like how he created his musis with different tunes. Of course some I like and some I dislike but I still enjoy them.
donhofan  
#8 Posted : Wednesday, January 7, 2009 3:37:42 PM(UTC)
donhofan

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Guests
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 66

I'm a fan of LTV too. I love don ho's duet with her in Co Ua too.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.