Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
her04u  
#1 Posted : Tuesday, January 3, 2006 4:00:00 PM(UTC)
her04u

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 1

Mình yêu c?u Doanh Doanh nên hát bài Cô Gái Trung Hoa di vì th?y bài này r?t là h?p v?i Doanh !

Mu?n nghe th? thì vô dây !

http://tientuy.com/uploa...ic/cogaitrunghoa_LBH.wma

Còn dây là l?i bài hát :

Trình Bày : Luong Bích H?u
N?u thích em thì anh hãy nói wó ái nì
Anh yêu em sao l?i không nói ra h?i chàng
Ðã thích em r?i anh hãy nói Wò Ái N?
Lòng này dã ngóng trong ...t? lâu !
Anh con trai sao c? l?p l? bên du?ng
Ði theo em hát vui vo là là la
Cho tim em xao xuy?n nh?ng lúc anh cu?i
Theo em sao anh c? nhu anh dang làm ngo
Em Trung Hoa ch? bi?t hát v?i mây tr?i
Nhung nay sao th?y tim ch?t nghe xao xuy?n
Em dâu hay anh dã trót thích em r?i
Con tim không ngu yên c? nhu ch? mong

Ngu?i Trung Hoa em dây,dâu có nghe bi?t gì
Ðâu có bi?t th? nào l?i anh nói cùng em h?i anh ?
Ð?ng bu?n em nhé anh,khi ch?ng th? hi?u nhau thì hãy c?m tay em di anh

N?u thích em thì anh hãy nói wó ái nì
Anh yêu em sao l?i không nói ra h?i chàng ?
Ðã thích em r?i anh hãy nói Wò Ái Ni
Lòng này dã ngóng trong ...t? lâu !

Ð?ng ng?i ngùng nói Wo Ái Ni
Ð?ng ng?i ngùng nói Wo Ái Ni
Ð?ng ng?i ngùng nói Wo Ái Ni
kidbin2011  
#2 Posted : Thursday, January 5, 2006 6:08:37 PM(UTC)
kidbin2011

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 15

day la bai " Co Gai Trung Hoa" do Luong Bich Huu cuu thanh vien cua nhom HAT hat' ma! de chi Doanh Doanh thu xem sao co hay hon ko?
kidbin2011  
#3 Posted : Thursday, January 5, 2006 6:09:26 PM(UTC)
kidbin2011

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 15

day la bai " Co Gai Trung Hoa" do Luong Bich Huu cuu thanh vien cua nhom HAT hat' ma! de chi Doanh Doanh thu xem sao co hay hon ko?

kidbin2011
kidbin2011  
#4 Posted : Thursday, January 5, 2006 6:09:51 PM(UTC)
kidbin2011

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 15

day la bai " Co Gai Trung Hoa" do Luong Bich Huu cuu thanh vien cua nhom HAT hat' ma! de chi Doanh Doanh thu xem sao co hay hon ko?

kidbin2011
kidbin2011  
#5 Posted : Thursday, January 5, 2006 6:10:09 PM(UTC)
kidbin2011

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 15

day la bai "Co Gai Trung Hoa" do Luong Bich Huu cuu thanh vien cua nhom HAT hat' ma! de chi Doanh Doanh thu xem sao co hay hon ko?

kidbin2011
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.