Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
LovingYou  
#1 Posted : Tuesday, March 3, 2009 4:00:00 PM(UTC)
LovingYou

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 28

Instant Noodle  
#2 Posted : Thursday, March 5, 2009 1:54:29 PM(UTC)
Instant Noodle

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 127

Thanx LovingYou for the wonderful links. Noodle sẽ ủng hộ chị Phương để Nửa Hồn Thương Đau của chị Phương sẽ không còn Đau Thương nữa.
hungthepham  
#3 Posted : Saturday, March 7, 2009 1:37:19 AM(UTC)
hungthepham

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 3

what happened to YP? ...chuyen buon gi` vay.?
Instant Noodle  
#4 Posted : Saturday, March 7, 2009 10:57:07 AM(UTC)
Instant Noodle

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 127

Dạ, chuyện gia đình... anh, mà chị Phương cũng hong biết phải chia sẽ làm sao.

Trong interviewed có nói rõ ràng như vậy muh
MLAM  
#5 Posted : Wednesday, March 25, 2009 2:57:09 PM(UTC)
MLAM

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 802

Thanks for links. Chị Y Phương nói chuyện cũng dễ thương, tự nhiên.[:)] Nhưng mlam không thích cách nói chuyện và phỏng vấn của cô Giáng Ngọc này chút nào. Cách đặt câu hỏi và nói chuyện không có duyên mà đôi khi cứ cười "ah hah hah, uh huh huh..."[8)][8)] nữa, mlam coi qua mà "o my gaadd...[8)][8D] "ahahaha" for real.[8D][|)][|)] Bởi dị mlam ít khi nào theo dõi những video clips phỏng vấn ca nghệ sĩ với những MCs như vậy. Mới nghe qua đã lùng bùng 2 tai mà còn kiên nhẫn nghe hết cả đoạn sao nổi.[8)] Sau này rút kinh nghiệm;[8D] if mlam ever follow these dialogues, mute the volume until thấy ca sĩ hát múa hay nói chuyện.[8D] Có vài điểm trong đoạn phỏng vấn mlam cũng muốn "đàm đạo"[:o)] thêm hay là chia sẽ thêm đôi lời với chị Y Phương nhưng thôi...[8)][8)] some things are better left unsaid, or probably just another "much ado about nothing".[8)][8)]
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.