Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
PYP  
#1 Posted : Friday, March 3, 2006 4:00:00 PM(UTC)
PYP

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 22

mình là 1 fan của she ở vn...mình rất thích cd liên khúc của she ...từ hoà âm cho đê'n chọn bài hát...hy vọng sẽ sớm nghe được 1cd thứ 2 như vậy...

Nguy?n xin gi? nh?ng di vãng là gi?c mo
Ð? trong ký ?c nh?ng k? ni?m d?u yêu
T?ng l?i nói, t?ng khúc hát còn vang mãi
T?i sao yêu nhau không d?n du?c v?i nhau
Ð? gi? dây hai ta ph?i kh? dau
Mà sao không h? tha th? cho nhau m?t l?n
TTran  
#2 Posted : Saturday, March 4, 2006 9:48:42 AM(UTC)
TTran

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 49

Chi Huyen sap co CD moi sap phat hanh voi Tuan Vu va Bang Tam. Ten cua CD la Lien Khuc CHuyen HOa Sim.

UserPostedImage
PYP  
#3 Posted : Saturday, March 4, 2006 3:06:34 PM(UTC)
PYP

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 22

hi bạn ơi cd na`y la SAO VẬY LK KHÔNG AH HẢ....hay là co' nhạc lẻ nữa vậy...mình chỉ thích lk chủ đề như cd'kbgqa"của she thôi....nhưng cám ơn bạn cho mình thông tin nhé

Nguy?n xin gi? nh?ng di vãng là gi?c mo
Ð? trong ký ?c nh?ng k? ni?m d?u yêu
T?ng l?i nói, t?ng khúc hát còn vang mãi
T?i sao yêu nhau không d?n du?c v?i nhau
Ð? gi? dây hai ta ph?i kh? dau
Mà sao không h? tha th? cho nhau m?t l?n
PYP  
#4 Posted : Saturday, March 4, 2006 3:07:55 PM(UTC)
PYP

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 22

hi bạn ơi cd na`y la SAO VẬY LK KHÔNG AH HẢ....hay là co' nhạc lẻ nữa vậy...mình chỉ thích lk chủ đề như cd'kbgqa"của she thôi....nhưng cám ơn bạn cho mình thông tin nhé

Nguy?n xin gi? nh?ng di vãng là gi?c mo
Ð? trong ký ?c nh?ng k? ni?m d?u yêu
T?ng l?i nói, t?ng khúc hát còn vang mãi
T?i sao yêu nhau không d?n du?c v?i nhau
Ð? gi? dây hai ta ph?i kh? dau
Mà sao không h? tha th? cho nhau m?t l?n
PYP  
#5 Posted : Saturday, March 4, 2006 3:09:04 PM(UTC)
PYP

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 22

hi bạn ơi cd na`y la SAO VẬY LK KHÔNG AH HẢ....hay là co' nhạc lẻ nữa vậy...mình chỉ thích lk chủ đề như cd'kbgqa"của she thôi....nhưng cám ơn bạn cho mình thông tin nhé

Nguy?n xin gi? nh?ng di vãng là gi?c mo
Ð? trong ký ?c nh?ng k? ni?m d?u yêu
T?ng l?i nói, t?ng khúc hát còn vang mãi
T?i sao yêu nhau không d?n du?c v?i nhau
Ð? gi? dây hai ta ph?i kh? dau
Mà sao không h? tha th? cho nhau m?t l?n
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.