Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Hello Again!
Phượng Các
#10 Posted : Sunday, November 21, 2004 4:05:31 AM(UTC)
Phượng Các

Rank: Advanced Member

Groups: Administrators
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 18,539
Points: 19,554
Woman
Location: Golden State, USA

Was thanked: 653 time(s) in 613 post(s)
Chết PC rồi, xin lỗi bác an may, PC vào trả lời bác làm sao mà lại bấm nhầm vào nút edit rồi. làm mất một khúc bài của bác. Xin lỗi bác, đại khái trong đó bác bảo là "được nhời như cởi tấc lòng" v...v... Bác đừng giận PC nhé.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.