Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
juntran  
#1 Posted : Sunday, December 22, 2013 5:24:22 PM(UTC)
juntran

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 12/22/2013(UTC)
Posts: 1
Location: Vancouver, BC

Thành kính phân ưu và để tưởng niệm hương hồn của anh Việt Dzũng đã quá vãng.

Vài bức ảnh lưu niệm của anh Việt Dzũng trong dịp gây quỹ Sen Hoa cùng nhóm thiện nguyện Vancouver, British Columbia, Canada năm 2010.

Kính thư,

Người chụp ảnh: Nguyễn Hương

Vancouver, BC
Canada

http://www.dropbox.com/s...4yikpg7h8h6/IMG_0436.JPG

http://www.dropbox.com/s...tnqjtd6ypzo/IMG_0452.JPG

http://www.dropbox.com/s...dzonhau8mu4/IMG_0455.JPG

http://www.dropbox.com/s...2npq49469je/IMG_0462.JPG

http://www.dropbox.com/s...noyuvxomz5o/IMG_0463.JPG

http://www.dropbox.com/s...y1szoqogknn/IMG_0465.JPG

http://www.dropbox.com/s...hymtpu/IMG_0468%20.b.JPG

http://www.dropbox.com/s...sbzy2lyj9ff/IMG_0468.JPG

http://www.dropbox.com/s...l4o9e98k0ck/IMG_0469.JPG

Edited by user Sunday, December 22, 2013 5:29:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

auding  
#2 Posted : Thursday, December 26, 2013 12:10:35 AM(UTC)
auding

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 12/25/2013(UTC)
Posts: 1
Location: USA

[img]null[/img]Nhạc Sĩ Việt Dũng (Nguyễn Ngọc Hùng Dũng) những năm học tại trường Lasan Taberd- saigon
Niên khóa 1967-1968 Lớp 9ème 2 (hàng 2, vị trí 1)

UserPostedImage
[img=http://e:\bangkhen6768.png[/img]
[img=http://]e:/bangkhen6768.png[/img]
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.