Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Trinh  
#1 Posted : Monday, March 12, 2012 10:33:40 PM(UTC)
Trinh

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 9/20/2011(UTC)
Posts: 7

Thanks: 1 times
Hãy trả lại Tự Do cho Việt Nam
Nhạc và lời:người trình

Mời các qúi vị nghe thử nhạc khúc link ở dưới

http://www.mediafire.com/?cjsbrncluixdov6

Hãy trả lại tự do cho Việt Nam

Hãy trả lại tự do
Hãy trả lại tự do
cho quê hương tôi.
Hỡi cộng sản Việt Nam
Hãy trả lại tự do
cho dân tộc Việt Nam.

Máu nào nhuộm thịt da đất trời Mẹ Việt Nam bao nhiêu đau thương.
Hỡi cộng sản Việt Nam
Hãy trả lại tự do
cho dân tộc Việt Nam.

Đã gần bốn mươi năm rồi sống trong ức hiếp của cộng sản.
Đã gần 40 năm rồi dân ta đâu có tội tình gì.
Máu nào sẽ ghi trang sử hồng dối gian,cướp bóc của Cộng Sản?
Máu nào sẽ ghi trang sử học..? dân tôi chưa được kiếp làm người.

Hãy trả lại tự do
Hãy trả lại tự do
cho quê hương tôi.
Hỡi cộng sản Việt Nam
Hãy trả lại tự do
cho dân tộc Việt Nam.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.