Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
BubbleTea  
#1 Posted : Thursday, June 2, 2011 6:46:18 PM(UTC)
BubbleTea

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Moderator, Registered, Administrators
Joined: 3/14/2011(UTC)
Posts: 1,532
Location: Canada

Thanks: 18 times
Was thanked: 49 time(s) in 27 post(s)
*** có 1 tí thay đổi cho tháng 6 này nhé. Thời gian sẽ kéo dài 2 tiếng nhưng sẽ sớm hơn 1 tí.

! AsIaFaNs WeEkEnDs TrIvIa !
Hãy thử xem bạn biết bao nhiêu về Asia ?!?!


Luật chơi:
- Mỗi tối thứ Bảy vào lúc 8pm-10pm Pacific Time (Cali Time), Jimmy Luan & Tea sẽ đăng lên những câu đố (gồm những hình ảnh, videos, nhạc, vâng vâng ...) liên quan đến Asia. Câu đầu tiên sẽ được đăng lên vào lúc 8pm. Sau khi có câu trả lời đúng cho câu đố đó, Jimmy Luan or Tea sẽ đăng lên câu kế tiếp. Mỗi câu đố sẽ kèm theo số điểm khác nhau tùy theo độ khó của câu đố đó.
- Nếu bạn là người đầu tiên giải được câu đó trong thời gian sớm nhất, bạn sẽ nhận được số điểm của câu đố đó.
- Sau 10pm, Tea & Jimmy sẽ cộng điểm lại trong ngày hôm đó. Mỗi tuần, bạn nào có số điểm cao nhất thì bạn đó sẽ có cơ hội được bóc thăm cuối tháng để trúng giải thưởng trong tháng đó. Như vậy các bạn đến sau vẫn có cơ hội được trúng giải thưởng

Chúc các bạn may mắn!


! AsIaFaNs WeEkEnDs TrIvIa !
How much do you know about Asia ?!?!


How to play:
- Every Saturday night from 8pm-10pm Pacific Time (Cali Time), Jimmy Luan & Tea will post trivia questions (including pictures, videos, music clips, etc ...) related to Asia. The first question will be posted at 8pm. Once we have the correct answer for the first question, Jimmy Luan or Tea will post up the next question. Each question will consist different point depend on its level of difficulty.
- If you are the first one to answer correctly in the earliest time, you will get the point of that question.
- After 10pm, Tea & Jimmy will add up the points. Each week, whoever gets the most points, that person will have a chance to be drawn for a prize, which will be taken at the end of the month. In that way, people who join us in later weeks will also have a chance to win a prize.

Good luck everyone!


*** If you think the time we have it here does not fit your schedule, please send us (Tea or Jimmy) an e-mail to request for a different time. If there are more people who request the same time as you do, we will reconsider about changing the time. Thank you!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.