Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages«<234
Options
View
Go to last post Go to first unread
hanhphuc2211  
#61 Posted : Wednesday, April 13, 2011 7:38:06 PM(UTC)
hanhphuc2211

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 37

Thanks: 2 times
Was thanked: 3 time(s) in 1 post(s)
vừa đòi hỏi là có liền , thanks nhiều nha
Trời làm chia ly những người âm thầm tìm yêu
tamdoanfan  
#62 Posted : Thursday, April 14, 2011 6:02:08 PM(UTC)
tamdoanfan

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 4/4/2011(UTC)
Posts: 106

Thanks: 2 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
wa , bài này mình có nghe qua nhưng ko biết là có quay video , sondiep1987 cho mình hỏi bài này trong DVD nào vậy
Tâm Đoan - Đan Nguyên - Như Quỳnh - Quốc Khanh - Đặng Thế Luân - Y Phụng và TÂM ĐOAN
sondiep1987  
#63 Posted : Thursday, April 14, 2011 6:18:12 PM(UTC)
sondiep1987

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 143
Location: sài gòn

Thanks: 5 times
Was thanked: 19 time(s) in 16 post(s)
bài này trong DVD Vân Sơn 20 chung với bài cô gái sầu riêng mà chị Đoan đã thể hiện rất thành công

UserPostedImage
http:facebook.com/sondiep1987

sondiep1987  
#64 Posted : Tuesday, April 19, 2011 6:45:32 PM(UTC)
sondiep1987

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 143
Location: sài gòn

Thanks: 5 times
Was thanked: 19 time(s) in 16 post(s)

UserPostedImage
http:facebook.com/sondiep1987

sondiep1987  
#65 Posted : Friday, April 29, 2011 6:58:38 PM(UTC)
sondiep1987

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 143
Location: sài gòn

Thanks: 5 times
Was thanked: 19 time(s) in 16 post(s)


UserPostedImage
http:facebook.com/sondiep1987

sondiep1987  
#66 Posted : Friday, April 29, 2011 7:00:54 PM(UTC)
sondiep1987

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 143
Location: sài gòn

Thanks: 5 times
Was thanked: 19 time(s) in 16 post(s)
da diết , tha thiết , nức nở , nghe Tâm Đoan hát bài này hàng chục lần mỗi ngày mà chưa thấy chán

UserPostedImage
http:facebook.com/sondiep1987

sondiep1987  
#67 Posted : Friday, April 29, 2011 7:02:03 PM(UTC)
sondiep1987

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 143
Location: sài gòn

Thanks: 5 times
Was thanked: 19 time(s) in 16 post(s)

UserPostedImage
http:facebook.com/sondiep1987

sondiep1987  
#68 Posted : Friday, April 29, 2011 7:03:28 PM(UTC)
sondiep1987

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 143
Location: sài gòn

Thanks: 5 times
Was thanked: 19 time(s) in 16 post(s)

UserPostedImage
http:facebook.com/sondiep1987

sondiep1987  
#69 Posted : Friday, April 29, 2011 7:04:29 PM(UTC)
sondiep1987

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 143
Location: sài gòn

Thanks: 5 times
Was thanked: 19 time(s) in 16 post(s)

UserPostedImage
http:facebook.com/sondiep1987

sondiep1987  
#70 Posted : Friday, April 29, 2011 7:06:01 PM(UTC)
sondiep1987

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 143
Location: sài gòn

Thanks: 5 times
Was thanked: 19 time(s) in 16 post(s)

UserPostedImage
http:facebook.com/sondiep1987

sondiep1987  
#71 Posted : Friday, April 29, 2011 7:08:06 PM(UTC)
sondiep1987

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 143
Location: sài gòn

Thanks: 5 times
Was thanked: 19 time(s) in 16 post(s)

UserPostedImage
http:facebook.com/sondiep1987

sondiep1987  
#72 Posted : Friday, April 29, 2011 7:09:32 PM(UTC)
sondiep1987

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 143
Location: sài gòn

Thanks: 5 times
Was thanked: 19 time(s) in 16 post(s)

UserPostedImage
http:facebook.com/sondiep1987

sondiep1987  
#73 Posted : Friday, April 29, 2011 7:11:01 PM(UTC)
sondiep1987

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 3/20/2011(UTC)
Posts: 143
Location: sài gòn

Thanks: 5 times
Was thanked: 19 time(s) in 16 post(s)

UserPostedImage
http:facebook.com/sondiep1987

Users browsing this topic
Guest
4 Pages«<234
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.