Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

chúc vui
nnguong
#1 Posted : Thursday, June 30, 2005 4:00:00 PM(UTC)
nnguong

Rank: Newbie

Groups: Registered
Joined: 6/24/2012(UTC)
Posts: 86
Points: 0

chào các ACE,
mấy ngày lễ cuối tuần, chúc các ACE vui vẻ;
ai mà có dịp đi chơi, nhớ, sáng tác nhiều nhiều, post lên sẵn cho những người độc thân, không đi đâu được có mà đọc để an ủi tâm hồn lúc ... dzìa chiều của mấy ngày cuối tuần!
cám ơn trước

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.