Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
PurpleStar  
#1 Posted : Saturday, August 10, 2013 8:34:22 PM(UTC)
PurpleStar

Rank: Newbie

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 8/8/2013(UTC)
Posts: 1
Woman
Location: Columbia, SC

Sao facebook của Quốc Khanh không còn vậy??? QK có trang web nào khác để fans có xem nhửng update mới của QK khổng???

Vừa rồi đi coi QK hát ở Atlanta vui ghê vì được chụp hình với QK. Lúc QK chưa say thì nghiêm trang lắm tới lúc say thì cũng quậy ghê luôn... Nhậu ít thôi QK ơi nếu hong sẻ ảnh hưởng đến giọng hát thì tiếc lắm :)
MinhH  
#2 Posted : Sunday, August 18, 2013 12:42:47 PM(UTC)
MinhH

Rank: Advanced Member

Reputation:

Groups: Registered
Joined: 2/9/2013(UTC)
Posts: 53
Location: USA

Thanks: 30 times
Was thanked: 37 time(s) in 20 post(s)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.