Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
AnnaNguyen  
#1 Posted : Thursday, February 16, 2006 4:00:00 PM(UTC)
AnnaNguyen

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 7

Xin mời các anh chị hâm mộ (ái mộ) ca sĩ Băng Tâm vào xem cái website của chị Băng Tâm, rất đẹp và hay ..không thua gì cái website của anh Tường Nguyên...

http://www.bangtam.com

[:)]

Thân chào
[:I][:I][:I]
kimtran  
#2 Posted : Sunday, February 19, 2006 6:00:17 PM(UTC)
kimtran

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 52

Xin Bang Tam Cho Em Vo Viet Vai Chu Co Duoc Khong ? Co Em Vo Thay Hinh Cua Bang Tam Co Duoc Khong Em Vo Thay Hinh Bang Tam Chup Qua Dep Va De Thuong Lam ?
Em Kim Tran

Kim Tran
kimtran  
#3 Posted : Sunday, February 19, 2006 6:00:42 PM(UTC)
kimtran

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 52

Xin Bang Tam Cho Em Vo Viet Vai Chu Co Duoc Khong ? Co Em Vo Thay Hinh Cua Bang Tam Co Duoc Khong Em Vo Thay Hinh Bang Tam Chup Qua Dep Va De Thuong Lam ?
Em Kim Tran

Kim Tran
kimtran  
#4 Posted : Sunday, February 19, 2006 6:04:59 PM(UTC)
kimtran

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 52

Xin Bang Tam Goi Cho Em Xin Vai Tam Hinh Cua Bang Tam Co Duoc Khong Bang Tam ?
Em Kim Tran
Dia Chi Cua Em La 3 Murray St Abbotsford Vic 3067 Australia

Kim Tran
kimtran  
#5 Posted : Sunday, February 19, 2006 6:05:12 PM(UTC)
kimtran

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 52

Xin Bang Tam Goi Cho Em Xin Vai Tam Hinh Cua Bang Tam Co Duoc Khong Bang Tam ?
Em Kim Tran
Dia Chi Cua Em La 3 Murray St Abbotsford Vic 3067 Australia
kimtran  
#6 Posted : Sunday, February 19, 2006 6:06:07 PM(UTC)
kimtran

Rank: Newbie

Reputation:

Groups:
Joined: 9/25/2011(UTC)
Posts: 52

[red]Xin Bang Tam Goi Cho Em Xin Vai Tam Hinh Cua Bang Tam Co Duoc Khong Bang Tam ?
Em Kim Tran
Dia Chi Cua Em La 3 Murray St Abbotsford Vic 3067 Australia

Kim Tran
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.